Mini-bibliotheek reflectiemodellen ter naslag en inspiratie

In coaching en training kunnen bij NieuweDag veel modellen en technieken worden toegepast. Vaak terloops en in verschillende combinaties. Vooral bedoeld om verschillende situaties en perspectieven zo zuiver mogelijk te kunnen waarnemen. En daarover doelmatig te kunnen communiceren.

Wij geloven niet dat ‘de waarheid’, of een specifieke context, helemaal in één model of theorie gevangen kan worden. En zo ook niet in één artikel, enkele video’s, een boek, een training, of website. Wél kunnen verschillende modellen en benaderingen hele handige instrumenten zijn voor reflectie en ontwikkeling.

“Waarheid is een proces, niet slechts een perspectief of momentopname. In die zin net als geluk.”