Soms kan naslag van methoden en technieken al vlot meer inzicht geven

In coaching en training kunnen veel methoden en technieken gebruikt worden, in verschillende combinaties. Deze methoden en technieken dienen vooral het doel om verschillende ideeën, interpretaties en perspectieven zo zuiver mogelijk waar te kunnen nemen en daarover doeltreffend te kunnen communiceren.

Wij geloven niet dat ‘de waarheid’, of een specifieke context, helemaal in één methode of theorie gevangen kan worden (zo ook niet in één artikel, video, boek, training, of website). Wel kunnen verschillende modellen en benaderingen hele handige instrumenten zijn voor reflectie en ontwikkeling. Daarom worden veel methoden en technieken bij NieuweDag vooral terloops toegepast. Vaak diverse methodes naast elkaar gecombineerd, zelfs als de focus op dat moment bij één specifieke methode of benadering ligt.