Ken en benut de kenmerken van verschillende fases in ontwikkeling

Het ontwikkelen van inzicht en vaardigheden gebeurt doorgaans niet in één oogwenk. Je komt naast de primaire uitdagingen vaak ook jezelf op verchillende manieren tegen. In ons enthousiasme of ongeduld kan dat soms als obstakel aanvoelen. Toch kent iedere fase van ontwikkeling zo zijn eigen waarde en kenmerkende eigenschappen.

Zelfs het ontwikkelen van een relatief snel aan te leren vaaridgheid, zoals bijvoorbeeld het leren strikken van veters, is onder te verdelen in 4 veschillende fases:

  1. Onbewust-onbekwaam
  2. Bewust-onbekwaam
  3. Bewust-bekwaam
  4. Onbewust-bekwaam

Leercirkel bewust-bekwaam bij NieuweDag

Bij NieuweDag wordt de leercirkel bewust-bekwaam in coaching vooral terloops toegepast, om snel meer zicht te krijgen op de waarde en kenmerken van verschillende fases in ontwikkeling. Het kan helpen om eventuele frustratie voor te blijven , te relativeren en in contact te blijven/komen met de specifieke ontwikkeling waar het jou om te doen is. Als een situatie erom vraagt, kan het soms ook meer specifiek in beeld gebracht worden, net als bij training, eventueel met één of meer gerichte oefeningen.

Als we dieper ingaan op kenmerken van ontwikkelfasen, kan eventueel ook gebruik gemaakt worden van de leerstijlen van Kolb. Als we dieper ingaan op het verkennen van voorkeuren, waarden en mogelijkheden, wordt bij NieuweDag via vraagstellingen vaak ook terloops gebruik gemaakt van andere methoden en technieken, zoals bijvoorbeeld; de logische niveaus van Dilts & Bateson, de kernkwadranten van Ofman en de theorie U van Scharmer.

Ter informatie, of ter naslag, hieronder iets meer uitwijding per ontwikkelfase, in termen van bewustzijn en bekwaamheid.